Skip to content

Cart

Your cart is empty

WELCOME TO WALES

CROESO I gYMRU

Ein Stori

Mae Cascave Gin yn archwilio taith ddirgel ein dyfroedd Cymreig , gan arllwys i lawr bryniau gwyllt Bannau Brycheiniog, mynd i mewn i botaneg brodorol a cherfio trwy holltau tywyllaf Cymru, ei hogofeydd, twneli, a mwyngloddiau. Mae Cascave yn ymchwilio i hanesion y mannau dirgel hyn sydd wedi’u dal o fewn mwynoldeb y dŵr, ac aer yn cael ei gyfnewid trwy gasiau derw, gan daflu goleuni ar yr harddwch sydd i’w ganfod yn ddwfn yng Nghymru.


Mae portffolio Cascave ar hyn o bryd yn cynnwys dau gin: ein Premiwm Sych Jin a'n Gin Ogof-Aged.

Mae Gin Sych Premiwm Cascave yn cael ei ddistyllu gan ddefnyddio’r dull London Dry, wedi’i dorri’n ôl â dŵr a gasglwyd o ffynhonnell yn ddwfn o fewn Ogofâu eiconig Dan Yr Ogof eu hunain.


Gin wedi aeddfedu yw Cascave Cave Aged Gin: mae ein Jin Sych Premiwm yn cael ei orffwys o fewn casgenni porthladd am 180 diwrnod yng nghanol Ogofâu Dan yr Ogof. Mae hefyd yn cael ei dorri'n ôl gyda dŵr a gesglir o'r ogofâu. Mae heneiddio casgen gin o fewn y dyfnderoedd oer hyn yn caniatáu i'r hylif amsugno mwy o nodweddion hanesyddol a daearyddol unigryw'r ogofâu.


Mae torri'r hen hylif gyda dŵr o'r ogofâu yn ychwanegu dimensiwn a dilysrwydd arall i'r stori. Mae ein botaneg, a ddewiswyd o fryniau Bannau Brycheiniog, y dirwedd a ysbrydolodd Cascave yn wreiddiol, wedi’u dewis i ategu mwynoldeb y dŵr – yr un dŵr sydd wedi gwneud ei ffordd drwy’r dirwedd i’w gasglu o dan y ddaear. Mae ein distyllwyr wedi adeiladu proffil blas sy'n crynhoi ac yn cyfuno'r ddau - i effaith syfrdanol.


Credwn mai ein gin Cave-Aged yw'r cynnyrch cyntaf o'i fath ar y farchnad, gan ehangu'r categori gin oedran casgen sy'n datblygu a dod â dyfnder a dimensiwn ychwanegol i'r cynnyrch gorffenedig.

MEET THE TEAM

Julie

Heidi

Naomi

ABOUT US

Cascave Gin, a family enterprise at its core, was born over a G&T (what else?). A mother and two daughters work together to bring to life our vision for Cascave Gin. Our shared admiration and fondness for the Brecon Beacons meant we were not short of inspiration when dreaming up this business.

Our ambition is to harness the magnificent natural landscape in a bottle of our gin, to create an authentic tasting experience that encapsulated the characteristics of our beloved landscape and mineral-rich waters. 

Julie with Mr Price of Dan yr Ogof Showcaves

PARTNERSHIP

Cascave would not exist without the support from the National Showcaves Centre for Wales. The Centre is open during the late spring until late summer season to visitors where you can witness Cascave’s gin maturing in the port casks deep within the historic caves.