Skip to content

Cart

Your cart is empty

Cascave Stormy Gin

Sale price£37.00

Wedi’i ysbrydoli gan y stormydd godidog sy’n sïo ar draws Cymru a Bannau Brycheiniog, mae Cascave Stormy Gin yn cael ei wneud gyda chymysgedd blasus o botanegol sy’n rhoi ei flasau golau-a-tywyll eiconig i’r gin.

Mae botaneg a ddewiswyd yn ofalus yn cynnwys oren, grawnffrwyth a lemwn i ddod ag arlliwiau sitrws llachar i'r gin. Mae gwreiddyn licris, gwreiddyn blodyn yr haul gwyllt ac india-corn pinc wedyn yn darparu nodau tywyllach, dyfnach a chyfoethocach. Mae'r gin nodedig hwn yn ceisio ysgogi ymdeimlad o gyffro ac antur gyda phob sipian.

Rydym yn distyllu ein botanegol gyda dŵr a gasglwyd â llaw o ogofâu hanesyddol Dan yr Ogof, sydd o dan Fannau Brycheiniog. Mae’r label wedi’i ddylunio’n ofalus i adlewyrchu patrymau roc yr ogofâu, gan wneud y gin crefft gwych hwn yn fynegiant cywir o dirwedd Cymru.

Manyleb:

 • Gin Botanegol Clasurol
 • 40% ABV
 • Lliw naturiol
 • Corc synthetig

Profiad:

 • Trwyn: Codwch y gwydr i ddawns gyfareddol o felyster oren, byrst llus, ac awgrymiadau cynnil o india-corn pinc. Chwyrlïwch am nodau melys a phreniog y ddôl, wedi'u trefnu gan elcampagne, angelica, ac orris. Mae stormydd Bannau Brycheiniog yn sibrwd yn y gwahoddiad aruchel hwn.
 • Taflod: Mae taflod tymhorau mân yn datblygu gyda marmaled wedi'i dorri'n fân, wedi'i gyfoethogi gan elcampagne, orris, ac angelica. Mae islais cynnil o ddaearoldeb a nodau tywyllach yn dod i'r amlwg, ynghyd â melysion y ddôl, llus, a chynhesrwydd cain corn pupur pinc.
 • Gorffen: Wrth i'r storm fynd heibio, mae Cascave Stormy Gin yn cynnig gorffeniad hudolus. Mae llus yn aros gydag awgrymiadau o sbeis, daearoldeb, a chynhesrwydd corn pupur pinc, sy'n dyst i'r storm berffaith o arlliwiau golau a thywyll o fewn pob potel. Mwynhewch y foment ac archwiliwch y tirweddau stormus a ddaliwyd yn y gin eithriadol hwn.
  Cascave Stormy Gin
  Cascave Stormy Gin Sale price£37.00