Skip to content

Cart

Your cart is empty

Gin Sych Premiwm

Sale price£39.00

Hanes taith dros fynyddoedd tonnog Bannau Brycheiniog: o law tyner ar ddôl, melysion a llus, yn rhedeg i nentydd a nentydd cyn treiddio o'r diwedd i mewn i gysgodfeydd ogofâu hanesyddol Dan Yr Ogof gan ddal mwynoldeb y creigiau - a ailadroddir yn y gin hwn .

Wedi’i drwytho â botaneg sy’n frodorol i Fannau Brycheiniog, mae’r gin cytbwys hwn yn llawn merywen ffres, sitrws llachar, a dŵr llawn mwynau a gasglwyd â llaw o galon y mynyddoedd.

Mae gwead y graig sy’n ffurfio’r ogofâu lle rydym yn casglu ein dŵr llawn mwynau yn ysbrydoli manylder ein label, gan roi gorffeniad cyffyrddol hyfryd i’r ychwanegiad cynnil ond hynod ddiddorol hwn at gasgliad unrhyw un sy’n frwd dros gin.

Manyleb:

  • Gin Botanegol Clasurol
  • 43% ABV
  • Lliw naturiol
  • Corc synthetig

Profiad:

  • Trwyn: Prin fod oren melys yn dal byrst o lus a meryw i ddilyn. Chwyrlïwch y gwydr i ryddhau nodau melys a phrennaidd y ddôl o elcampagne (gwreiddyn blodyn yr haul gwyllt), angelica ac orris - effaith aruchel, haenog ar y trwyn yn yr offrwm gin crefft hwn sydd wedi'i drefnu'n ofalus.
  • Taflod: Marmaled wedi'i dorri'n fân, wedi'i sesno fel petai i orliwio ag elcampagne, orris ac angelica, a'i daenu â melysion y ddôl a llus. Mae'r llus yn aros ar y paled ymhell ar ôl y blas cyntaf.
  • Gorffen: Mae llus yn cynnig gorffeniad hir wedi'i dalgrynnu i'r gin blasus hwn.

Gwobrau

Mae’r gin yma wedi ennill Arian yng Ngwobrau Gin y Byd 2023 yn y Categori Cymreig ac wedi ennill Efydd yng Ngwobrau Gin y Byd 2023 ar gyfer Dyluniad y Potel.

Nodiadau blasu:

" Trwyn crisp gydag aroglau o zesty sitrws/oren a grawnffrwyth. Sidanllyd ar y daflod gyda melyster cynnil, neis a glân hufenog a chain gyda digon o sitrws ffres. "

Arian yng Ngwobrau Gin y Byd 2023 yn y Categori CymreigEfydd yng Ngwobrau Gin y Byd 2023 ar gyfer Dylunio Poteli

Premium Dry Gin
Gin Sych Premiwm Sale price£39.00