Wedi'i beirniadu gan yr arbenigwyr, mae Cascave yn ennill 1-seren Great Taste yng ngwobrau bwyd a diod mwyaf chwenychedig y byd.

Ogof Gin Aged

Mae Cascave Gin o Aberhonddu, cwmni gin crefft arloesol yn eich gwahodd i flasu hud Cymru - man lle mae dŵr, daear a straeon yn cyfarfod i greu gin rhyfeddol sy'n talu gwrogaeth i'r harddwch a geir yn ddwfn yng nghalon Cymru. Mae Cascave Gin wedi’i enwi ymhlith y cynhyrchwyr bwyd a diod gorau’n fyd-eang eleni, gan ennill gwobr Great Taste 1 seren hynod werthfawr am ei “Cave Aged Gin”.

Rhoddwyd dros 14,000 o gynhyrchion trwy broses feirniadu dall trwyadl y gystadleuaeth; a chafodd Cascave's Cave Aged Gin ei alw'n “ gin diddorol a llawn cymeriad ” yng ngwobrau bwyd a diod mwyaf chwenychedig y byd. Dyfarnwyd 1-seren Great Taste i 4,088 o gynhyrchion - 'bwyd a diod sy'n rhoi blas gwych'.

Wedi'i ddisgrifio fel “ Nodiadau fanila beiddgar ynghyd â sitrws. Yn deimlad ceg llyfn, dymunol ”, roedd yr Ogof Aged Gin hon, sy’n llawn mwynau, yn boblogaidd iawn gyda beirniaid y Great Taste.

Wedi’i heneiddio o fewn casgenni porthladd am 180 diwrnod o fewn Ogof Dan yr Ogof, Ogof Gymreig hanesyddol, roedd Aged Jin Cascave’s Cave yn un o 5,904 o gynhyrchion i dderbyn gwobr Great Taste yn 2023 (sef 41.6% yn unig o’r holl gynnyrch a gyflwynwyd).

Meddai Naomi Davies o Cascave Gin : “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi ennill gwobr Great Taste am ein Cave Aged Jin . Rydym wedi breuddwydio am y foment hon ac rydym mor falch o fod yn ychwanegu bathodyn clodfawr Great Taste du ac aur at ein Hysbryd Ogof a wnaed â dŵr ogof llawn mwynau. Fe ddechreuon ni'r busnes teuluol hwn dan arweiniad menywod gyda syniad a chariad at gin, felly mae bod lle rydyn ni heddiw yn wir yn gwireddu breuddwyd.

“Mae cael fy nghydnabod gydag 1-seren Great Taste yn golygu cymaint i gynhyrchwyr annibynnol fel fi, gan ei fod yn gwneud yr holl waith caled a phenderfyniad yn werth chweil! Great Taste yw’r acolâd mwyaf cydnabyddedig am flas ac ansawdd yn y diwydiant bwyd a diod, felly mae’n foment enfawr i ni! Davies yn cloi.

Beth yw Great Taste?

Wedi'i gydnabod fel stamp o ragoriaeth ac yn cael ei gyrchu'n frwd gan y rhai sy'n hoff o fwyd ac adwerthwyr fel ei gilydd, mae Great Taste, a drefnir gan y Guild of Fine Food, yn gwerthfawrogi blas uwchlaw popeth arall. Mae pob cynnyrch yn y rhestr ar gyfer beirniadu yn cael ei flasu'n ddall: mae pob cynnyrch yn cael ei dynnu o'i becynnu felly ni ellir ei adnabod, cyn mynd i mewn i broses feirniadu haenog, gadarn.

Eleni, bu’r beirniadu dros 89 diwrnod yn Dorset a Llundain, gyda phanel o fwy na 500 o feirniaid yn rhoi’r cynhyrchion ar brawf. Gwelodd y rhaglen gynnyrch bwyd a diod yn cael ei gyflwyno o 109 o wahanol wledydd ar draws y byd.

Mae The Cave Aged Gin ar gael o wefan Cascave Gin . RRP: £44 am botel 70cl.

I gael rhagor o wybodaeth am Cascave Gin, ewch i www.cascavegin.co.uk .

Mae’r rhestr lawn o enillwyr eleni a ble i’w prynu i’w gweld yn www.greattasteawards.co.uk ac mae amrywiaeth eang o’r cynnyrch sydd wedi ennill gwobrau ar gael i’w prynu mewn delis, siopau fferm a manwerthwyr annibynnol ledled y wlad.

Am ragor o wybodaeth, delweddaeth neu gyfleoedd cyfweld, cysylltwch â Naomi Davies ar info@cascavegin.co.uk

Gwyliwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol #Cascavegin

Heading

Additional content

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing